× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
Auto | Oude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Pentateuch   (20 meditaties)

Kies een meditatie door de titel aan te klikken.

Genesis 1,1
Wist Hij ervan? (2014)

Genesis 1,2-3
’Hoe de goddelijke personen uitkijken over het aardoppervlak...’ (1915)

Genesis 1,12-20
Vogels en bloemen (1175)

Genesis 1
’Dag en nacht aan het werk’ (1511)

Genesis 3,15.23-24
Verlossing ooit (ca 1960)

Genesis 3,19
Aswoensdag (1930?)

Genesis 3,19
De ziel van Martinus ten hemel opgenomen (1900)

Genesis 4,2-5
Het offer van Kaïn en Abel (1015)

Genesis 11,1-9
’Mogen allen één zijn’ (1960)

Genesis 11,1-9
’Mogen allen één zijn’ (2000)

Genesis 18,1-15
Gastvrijheid (1960)

Genesis 21,9-19
Hagar en Ismaël gered (1900)

Genesis 41,55
‘Ga maar naar Jozef’ (ca 1920)

Exodus
Over Vasten gesproken (2014)

Exodus 2,1-10
Uit het water gered (19e eeuw)

Exodus 3,5
’Schoenen uit...’ (1400)

Exodus 7,7-10
Staf wordt slang (1900)

Exodus 16
Betekenis van het broodwonder (1700)

Exodus 31,18
Jezus daalde af (1500)

Deuteronomium
Over Vasten gesproken (2014)

© A.W. Gerritsen

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties